Projekty spolufinancované EU

Název projektu: Pořízení technologií pro společnost RS-Steel s.r.o.
Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016124
Program: OPPIK Technologie – VIII. Výzva
Náplň: Předmětem projektu je rozšíření technologické základny společnosti spočívající v pořízení, instalaci a uvedení do provozu celkem 6 nových technologií určených pro obrábění a svařování. Díky realizaci investiční akce dojde k rozšíření služeb poskytovaných žadatelem a zkvalitnění stávající výroby, projekt tedy povede ke vzniku produktu s vyšší přidanou hodnotou. Cílem projektu je rovněž zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a snížení množství kooperací.
Termín realizace: 01/2019 – 05/2020

máte zájem o spolupráci?

Máte zájem o spolupráci? Neváhejte se na nás obrátit s orientační kalkulací či s dotazy k našim technologiím.