Naše společnost je držitelem těchto certifikátů:
Politika společnosti

Společnost RS-Steel s.r.o. se zavazuje se k dalšímu rozvoji organizace, neustálému zlepšování úrovně kvality výrobků a služeb k všestrannému uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování požadavků právních předpisů.

Vedení přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Uznává potřebu zlepšování environmentálního managementu jako jednu z nejvyšších priorit společnosti.

K posílení ochrany životního prostředí se vedení firmy rozhodlo kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky životního prostředí zavedením integrovaného systému podle norem ISO 9001 a ISO 14001. Trvale patří k prioritám firmy ochrana životního prostředí a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro své zaměstnance.

Pro jejich splnění přijímá vedení společnosti RS-Steel s.r.o. tyto zásady:

 • Přispět k neustálému zlepšení integrovaného systému dle ISO 9001, ISO 14001 a prevenci znečišťování životního prostředí.
 • Plnit právní a jiné požadavky.
 • Uspokojovat požadavky zákazníka v rámci výroby.
 • Vzděláváním rozšiřovat mezi zaměstnanci povědomí o ochraně životního prostředí a získat je k užší spolupráci.
 • Usilovat o prevenci vzniku havarijních situací, a pokud nastanou, postupovat podle havarijních plánů, zajišťujících omezení negativních vlivů na životní prostředí.
 • Hodnotit dopady na životní prostředí při změně technologie ještě před jejím zavedením.
 • Stroje, zařízení jako i celá infrastruktura jsou řízeny tak, aby vždy směrovaly k minimalizaci ohrožení znečišťování životního prostředí. Toho dosahujeme především modernizací technického vybavení a uplatňováním dostatečných opatření, pravidelnou údržbou a revizemi, zvyšováním odborných znalostí zaměstnanců, jako základní kámen pro zajištění prevence znečišťování a aktivního přístupu k ochraně životního prostředí.
 • Při výběru nových dodavatelů hodnotíme jejich přístup k ochraně životního prostředí, případně se snažíme působit na stávající dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí.
 • V rámci procesu zlepšování integrovaného systému usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastní činností, výrobků a služeb na životní prostředí.
 • Klást důraz na prevenci vzniku neshod v rámci výroby, a případných negativních dopadů do životního prostředí.
 • Posilovat otevřený přístup a dialog se zaměstnanci, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami přijímáním podnětů, a reagovat na ně.

Ve Starém Městě dne 26.8.2020

Tomáš Nožička
jednatel společnosti